Det du forklarte var lett å forstå, og du traff elevane på deira nivå. Det var interessant at du fortalde mykje om korleis du jobba med å bygge opp personane og lage tankekart. […]

Vi vil varmt anbefale eit slikt forfattarbesøk!

Unni, kulturkontakt ved Ytre Herøy Ungdomsskule