Sunniva Relling Berg hadde ein lun og fin kommunikasjon med elevane, og eg opplevde at ho fanga elevane si interesse frå første sekund. Spennande og naturleg formidla ho korleis ho sjølv arbeider medan ho skriv.

Eva, rektor ved Stranda ungdomsskule