Banned books week

Frå 27. til 3. oktober blei Banned books week feira mange stader i USA. Det er The national book community si årlege feiring av fridomen til å lese. Hundrevis av bibliotek og bokhandlarar set fokus på problema knytt til sensur.  Eg kjende ikkje til denne veka, før eg byrja å jobbe deltid på eit bibliotek. Og… Fortsett å lese Banned books week