Fortellingar om framtida

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FvgdKfWnYCg] Fin film frå Future of Storytelling. Vi kan faktisk spele ei rolle i å finne opp framtida ved å skrive fiksjon om teknologien. Teknologi kan ikkje berre vere fantastisk i seg sjølv, det må òg vere ei god historie rundt han om kvifor vi skal like teknologien og korleis han passar inn i… Fortsett å lese Fortellingar om framtida

Kjærleik i fjesbokas tid

Ei venninne sa til meg at ho ville slutte å lese twilight og andre kjærleiks-historier, for det gjorde at ho nærast vart skuffa over korleis kjærleiken verkeleg er. I kontrast til den Hollywoodske “danse på rosa skyer”-kjærleiken, har eg skrive mitt første e-litterære verk kalla Love in the Time of Facebook. Tittelen spelar på Gabriel… Fortsett å lese Kjærleik i fjesbokas tid

KISS

Det enkle er ofte det beste. Eller som vi lærte på Industriell Design: Keep It Simple, Stupid. Det er ofte at interessante løysingar kjem ut av trange kår, at det kan vere nettopp avgrensingane som gir grobotn for nye, grensesprengande tankar. Den vanskelegaste oppgåva er ofte: Design kva som helst. Skriv om kva som helst. … Fortsett å lese KISS

Store tankar om tabellar

Mot slutten av syttenhundretalet vart det produsert spesialiserte tabellar, som navigasjonstabellar for sjømenn, stjernetabellar for astronomar og livsforsikrings-tabellar for aktuarar. Tabellane vart produserte av menneskelege datamaskiner (human computers), utan noko mekanisk hjelp. Mange tabellar skulle produserast, og éin feil i ein slik tabell kunne få katastrofale følgjer. Då er det kanskje ikkje så rart at nokon… Fortsett å lese Store tankar om tabellar

Hyttetur anno 2012

Glatte skjermar, feitt frå fingertuppar, blitslys som speglast. Problemet når ein telefon ringer: Vibrasjon gjennom golv og veggar, er det min eller din eller han sin?  “Apparently we love our own cell phones but we hate everyone else’s" – Joe Bob Briggs Eller så kan ein ha moro med kvarandre sine telefonar, og lage eit samarbeidskunstverk… Fortsett å lese Hyttetur anno 2012

Tenke gjennom teknologien

Verktøy formar oss. Korleis tenkje gjennom den digitale teknologien?  Dei ulike måtane å skape tekst på, gjer noko med språket. Eg kjenner ein som alltid skreiv sine teatermanuskript for hand først, før han førte det inn på datamaskin. Tomas Espedal skriv sine manuskript på skrivemaskin. Emily Dickinson fekk berre trykt nokre få av sine tekstar… Fortsett å lese Tenke gjennom teknologien

Absurde idear (data prehistorie)

Prehistoria til datamaskina har sjølvsagt ingen start. Vi står på skuldrane til gigantar. Desse gigantane står på skuldrene til andre gigantar. Og gigantane var vanlege personar, som åt og pusta, nett slik eg og du gjer. Dei utgjorde ein viktig del, sin del, i utviklinga. Vi kan byrje med Demokrit, som funderte på korleis ting… Fortsett å lese Absurde idear (data prehistorie)