Tenke gjennom teknologien

Verktøy formar oss. Korleis tenkje gjennom den digitale teknologien?  Dei ulike måtane å skape tekst på, gjer noko med språket. Eg kjenner ein som alltid skreiv sine teatermanuskript for hand først, før han førte det inn på datamaskin. Tomas Espedal skriv sine manuskript på skrivemaskin. Emily Dickinson fekk berre trykt nokre få av sine tekstar… Fortsett å lese Tenke gjennom teknologien