Tiden ejer ogsaa os.

Tida er vår, og det stemmer som dei seier: Dess meir ein har å gjere, dess meir får ein gjort. Men av og til, som etter ein tur til Oslo der alt har gått i eitt, kan det vere fint å setje seg ned og la tida gå for alle andre, medan eg sjølv berre… Fortsett å lese Tiden ejer ogsaa os.