Krafta i litteraturen

I løpet av den siste veka har eg sett fleire døme på krafta i litteraturen. Til dømes den sterke historia til Salma. Ho elska å lese, og fram til ho var 13 var ho ofte innom biblioteket. Men så fekk ho sin første menstruasjon, og ho blei tatt ut av skulen og måtte vere inne… Fortsett å lese Krafta i litteraturen

Meir kjærleik i nynorsk enn bokmål?

Har du slått opp ordet “elske” i ordboka og lagt merke til skilnaden mellom forklaringa av ordet på nynorsk og bokmål? Ikkje berre er “kjærleik” kåra til Noregs vakraste ord, eg kan no dokumentere at det òg på andre vis finst meir kjærleik på nynorsk. I oppføringa til bokmålsordboka blir ordet “elske” forklart med å… Fortsett å lese Meir kjærleik i nynorsk enn bokmål?

Skriving som arbeid

Korleis skal ein jobbe med skriving? Eg har alltid syntest det er veldig interessant å lese og høyre om korleis forfattarar arbeidar. Ofte tar eg notatar. Forfattarar kan ha heilt ulike måtar å forholde seg til skrivinga på, og samstundes er det ofte aspekt eg kjenner meg att i. For å starte skrivinga er det… Fortsett å lese Skriving som arbeid

Av og til saknar eg Bo

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=f4fB9EXpMTI] I løpet av to år, medan eg skreiv Beina i gitaren, blei eg godt kjend med hovudkarakteren Bo. No når eg ikkje skriv om ho lenger, kjenner eg av og til eit lite sakn etter ho. Det merka eg i dag då eg høyrde på songen “Händerna mot himlen” som eg følte minte meg… Fortsett å lese Av og til saknar eg Bo

Den evige språkleiken

I førelesing har eg nettopp hatt om poststrukturalisme. Vi har snakka om språkleiken, korleis ord ikkje er eintydige. Språket er alltid i ein forhandlingsprosess. Så spanande, så frustrerande, å bruke språket. Nokre gongar blir det bal, misforståingar, andre gongar opnar ei setning opp for heilt nye perspektiv. Luria skreiv i 1981: “With the help of… Fortsett å lese Den evige språkleiken

Fortellingar om framtida

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FvgdKfWnYCg] Fin film frå Future of Storytelling. Vi kan faktisk spele ei rolle i å finne opp framtida ved å skrive fiksjon om teknologien. Teknologi kan ikkje berre vere fantastisk i seg sjølv, det må òg vere ei god historie rundt han om kvifor vi skal like teknologien og korleis han passar inn i… Fortsett å lese Fortellingar om framtida

Ble Birgitte Tengs’ fetter dømt for sitt litterære talent?

Ble Birgitte Tengs’ fetter dømt for sitt litterære talent?