Og om eg skal seie deg endå eitt, så dette: Tru ikkje at han som prøver å trøyste deg, sjølv lever fri for møde mellom dei enkle og stille orda som mang ein gong gjer deg godt. Livet hans kjenner mykje motgang og sorg og ligg langt attende for ditt. Men hadde det vore annleis, kunne han aldri ha funne dei orda.

Din

Rainer Maria Rilke

Brev til ein ung diktar av Rainer Maria Rilke, s. 44.

Men hadde det vore annleis, kunne han aldri ha funne dei orda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *