Lesetips: «Noo gode gnu» av Solveig Mette Tjeltveit. Finn deg ein varm grasflekk og nyt desse dikta.
«der / kjem ein mule opp or grumset der / kjem ein hale opp for deg å gripa der driv ein glorie for deg å fanga / ein glorie for deg å bera»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *