KOLLEKTIVT

Frå Fairfield til New Haven, så vidare til Boston. Ei rutetavle som brettar seg fram til rette tider, spor og stader. Sol inn bussruta, kokande kinn. Kø av trailere på motorvegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *