KUNNSKAPEN
Bibliotek på Yale. Til forveksling lik ei kirke. Store boger, glasmaleri. Trur eg skimtar Shakespeare på eit av vindauga. Over ein av bogene står det:

If I must be a prisoner
I would desire to have
no other prison
than that Library

Dersom ein er fengsla i eit bibliotek, har i alle fall tanken mange fluktmulegheiter. I kvar bok kan ei ny verd ligge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *