Utforskar verda med ord

Eg skriv bøker, har skrivekurs, reiser rundt på skular og bibliotek og høyrer gjerne frå deg!

På denne sida kan du lese meir om bøkene mine og ulike opplegg knytt til dei.

Eg er svært glad i å snakke med andre om bøker og skriving og gjer dette i podkasten Skrivesnakk.

Du finn meir skrivesnakk på Instagram, TikTok og Facebook.

Mine nyaste bøker